Oferujemy usługi wykonania pomiarów elektrycznych, które obejmują kluczowe parametry instalacji związane z bezpieczeństwem

 
  • Posiadamy profesjonalny sprzęt pomiarowy oraz niezbędne uprawnienia istotne dla zapewnienia dokładności i wiarygodności pomiarów.
  • W zakresie wykonywanych pomiarów elektrycznych zwracamy uwagę na wiele aspektów, które są istotne dla bezpieczeństwa i sprawności instalacji elektrycznych. Obejmują one pomiary impedancji pętli zwarcia, rezystancji izolacji, wyłączników różnicowoprądowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji uziemień roboczych i odgromowych, ciągłości zwodów instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia, testy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a także pomiary wyłączników przeciwpożarowych zasilania budynku. To bardzo szeroki zakres pomiarów, który pozwala na kompleksową ocenę stanu instalacji elektrycznych.
  • Dla udokumentowania przeprowadzonych pomiarów oraz zachowania ich wyników dla celów ewentualnych kontroli organów nadzorczych wykonujemy protokoły pomiarowe. Jest to również cenna informacja dla zleceniodawcy, umożliwiająca porównanie wyników bieżących pomiarów z przyszłymi pomiarami instalacji elektrycznych.
  • Zapewniamy profesjonalną i sumienną realizację zleceń w zakresie pomiarów elektrycznych a wieloaspektowe podejście oraz dostarczenie kompleksowej dokumentacji zapewniają wysoką jakość usług.
 
Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji i otrzymać indywidualną ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb